GEZELSCHAP EN

GEZELLIGHEID BIJ

WESTLANDONTMOET

Burendag in De Boerstraat Poeldijk

22 september 2018, 15:00 – 19:00

Zaterdag 22 september is er in De Boerstraat in Poeldijk gelegenheid om elkaar te ontmoeten. De bewoners van het Hofje (nr. 38 t/m 52 en de hier tegenover liggende 8 woningen (oneven nummers) zijn door Berna en Carla, beide bewoners vanaf de start uit de nieuwbouw in 1994, uitgenodigd om deel te nemen. Opzet is zelf iets lekkers te maken en een drankje mee te nemen. Aankleding van de straat en koffie wordt verzorgd. Ieder is van harte welkom.