GEZELSCHAP EN

GEZELLIGHEID BIJ

WESTLANDONTMOET

Koersbal

25 september 2017, 13:30 – 15:30

Koersbal is een soort Jeu de Boules dat binnenshuis op een vilten mat wordt gespeeld. In verschillende wijkcentra van Vitis Welzijn kunt u naar hartenlust koersballen. Als u ambitieus bent, kunt u zelfs op regionaal niveau aan wedstrijden deelnemen.