GEZELSCHAP EN

GEZELLIGHEID BIJ

WESTLANDONTMOET

Ontmoetingsmiddag voor statushouders

1 oktober 2017, 13:00 – 15:00

In samenwerkingverband tussen Vitis Welzijn en Vluchtelingenwerk Westland is het plan opgevat om voor statushouders die daar behoefte aan hebben een aantal activiteiten te ontplooien die de sociale betrokkenheid en integratie van deze statushouders bevorderen. Te denken valt aan culturele, sportieve en/of recreatieve activiteiten welke bijvoorbeeld 1x per 2 weken zullen plaats vinden. Alles in overleg met de betrokken statushouders. Om in beeld te brengen welke omvang dit project dient te krijgen en welke activiteiten het meest op prijs gesteld worden zal er op 1 oktober a.s. in wijkcentrum Hooge Hasta, Hastastraat 5 te Naaldwijk, van 13.00 uur – 15.00 uur de mogelijkheid zijn om op te geven dat u interesse hebt in deelname en naar welke activiteiten uw voorkeur uitgaat. U kunt u ook opgeven bij de heer Khaldon Alsabbagh, integratiemedewerker bij Vitis Welzijn, op 06-8441926 of de heer Wim van Os van Vluchtelingenwerk Westland 0174-442120