Tref (het met) elkaar!

Vaak zit gevoel van geluk in kleine dingen. Even een bakkie doen bij de buren. Gezellig een praatje met de postbode. Even bellen met een vriend of vriendin. Lekker een rondje fietsen. Het zijn juist die eenvoudige activiteiten die men doet, waarbij je kunt terugkijken op een mooie herinnering. Een herinnering waarin je het treft met elkaar. 

WestlandOntmoet vraagt aandacht voor de vanzelfsprekendheid van een sociaal netwerk, van vriendschap en van gezelligheid. Én voor het ontbreken van die vanzelfsprekendheid. Men herkent het altijd, een verhaal of beleving dat je graag wilt delen met die ander. Wie bel je, wie vertel je hierover. Aan de andere kant herkent men wellicht ook het gevoel ergens graag te willen zijn, maar niet te weten met wie te gaan. Het kunnen opbouwen van een contact, incidenteel of zelfs structureel, staat centraal tijdens WestlandOntmoet. 

Wie treft jou?
Naast de persoonlijke contacten, ontstaan veel sociale netwerken door verenigingen, clubs en organisaties. Een plek waar je thuis hoort en waar je thuis mag en kunt zijn. De vanzelfsprekendheid van een eigen plek binnen een club mensen is voor velen nieuw of een herinnering. Tijdens WestlandOntmoet organiseren vele organisaties en particulieren kleine en laagdrempelige activiteiten.

Het zijn activiteiten waar men zich thuis kan voelen, die aansluiten bij een hobby of interesse of die in de buurt van iemands woonomgeving is. Die leuke, kleinschalige activiteiten meldt iedereen eenvoudig zélf aan op de website www.WestlandOntmoet.nl. In de agenda ontstaat door al die aanmeldingen een overzicht van activiteiten op datum, maar ook per dorpskern. Heeft u uw activiteit al aangemeld?

Vindt het geluk in de kleine dingen
Door in de week van WestlandOntmoet een leuke, kleinschalige ontmoeting te organiseren, hebben organisatoren grote kans op meer publiciteit. De week staat bol van leuke acties en ook het online platform wordt veelvuldig geraadpleegd. Zelfs de besloten activiteiten kunnen op de website worden gemeld, zodat anderen geïnspireerd worden door ideeën waarmee ook zij weer aan de slag kunnen. Zo vindt iedereen geluk en gezelligheid in de kleine dingen.