WESTLANDONTMOET

BRENGT 11 DAGEN

 ONTMOETINGEN

WestlandOntmoet groots succes en wordt vervolgd

De eerste editie van WestlandOntmoet was een daverend succes en bleek een bijzondere week. Een week van 11 dagen ontmoeten, 11 dagen kans op het opdoen van een nieuw contact, 11 dagen de gelegenheid tot het vormen van een mooie, nieuwe herinnering. Op velerlei wijze is van 21 september tot en met 1 oktober invulling gegeven aan de bijzondere week van WestlandOntmoet. Jong en oud, hulpbehoevend en vitaal, iedereen werd betrokken bij de ontmoetingsweek in Westland. 

Het idee voor WestlandOntmoet ontstond in november 2016 en is uitgewerkt door Bibliotheek Westland, Gemeente Westland, Vitis Welzijn en Piet van der Valk. Het idee is ingevuld en een groots succes gebleken door de inzet van vele organisaties en particulieren. Zij hebben zich met het organiseren van diverse activiteiten ingezet om Westland elkaar te laten ontmoeten. Met meer dan maar liefst 130 activiteiten, hebben ruim 7.500 mensen anderen ontmoet en zijn veel nieuwe contacten opgedaan.

Voor iedereen
Daarbij is ook actief ingezet op het benaderen van hen die niet in de gelegenheid waren om zelf een activiteit te bezoeken. Zo heeft gemeente Westland tijdens de open dagen van het nieuwe gemeentehuis door de jeugd in verzorgingstehuizen een gebakje laten brengen bij de bewoners. Op die manier hebben ook zij mee kunnen vieren met de opening en hebben zij de jeugd ontmoet.

Nieuwe plannen 
Tijdens de afsluitende bijeenkomst op maandagmiddag 2 oktober waren alle betrokkenen bij WestlandOntmoet uitgenodigd om met elkaar na te praten over het succes van de kracht van samenwerking en ontmoeting. Daarbij zijn plannen gemaakt voor het voortzetten van de contacten die zijn gelegd en uiteraard ook voor de invulling van WestlandOntmoet in 2018.

Rode draad voor volgend jaar
Ook voor WestlandOntmoet in 2018 is het doel om verschillende doelgroepen met elkaar te laten deelnemen aan een eenvoudig toegankelijke activiteit. Denk hierbij aan het drinken van een kop koffie, een sportieve bezigheid of wat eten. Belangrijk is vooral dat men met elkaar in contact komt en ook na dat eerste contactmoment elkaar mogelijk nog eens treft.