GEZELSCHAP EN

GEZELLIGHEID BIJ

WESTLANDONTMOET

Burendag

23 september 2017, 13:00 – 16:00

Rond om de eendenvijver is er een kleedjes markt, iedereen mag met zijn spulletjes aanschuiven.

Voor de kinderen is er een leuke attractie en ze kunnen iets leuks maken.

Waar het vooral om gaat is ontmoeting, en bevorderen van de saamhorigheid in de wij.

We vinden het heel leuk als u komt!