GEZELSCHAP EN

GEZELLIGHEID BIJ

WESTLANDONTMOET

Koersbal

22 september 2017, 09:00 – 11:30

Koersbal is een soort Jeu de Boules dat binnenshuis op een vilten mat wordt gespeeld. In verschillende wijkcentra van Vitis Welzijn kunt u naar hartenlust koersballen. Wekelijks komt de Koersbalclub in 't Anker bij elkaar. Heel gezellig! En nieuwe leden zijn natuurlijk altijd welkom! Komt u gewoon een keer vrijblijvend kijken of het u iets lijkt? We verwelkomen u graag op vrijdagochtend in wijkcentrum 't Anker!