Prachtig gedicht ‘Ontmoet’

Prachtig gedicht ‘Ontmoet’

IN DE ONTMOETING

 LEG JE DE VERBINDING

IN HARMONIE EN SAMENSPRAAK

Prachtig gedicht ‘Ontmoet’

Marijke van Geest groeide tweetalig op, waardoor haar interesse in taal al op jonge leeftijd gewekt werd. Sinds haar pubertijd schrijft zij gedichten. De Westlandse kust, waar zij woont en werkt, is een bron van inspiratie voor haar. In de wisseling van de seizoenen en in de menselijke levensweg vindt zij de meeste aanknopingspunten voor haar gedichten. De thema ’s die zij belicht zijn dan ook voor veel mensen herkenbaar. Marijke draagt regelmatig voor uit eigen werk op regionale festivals. In een door de Bibliotheek Westland uitgeschreven wedstrijd werd haar gedicht ‘Stilte’ bekroond met de eerste prijs. Haar gedicht ‘Adem’ werd in 2011 opgenomen in een verzamelbundel. In oktober 2013 zijn haar gedichten ‘Rouwland’ en ‘Levensvuur’ op muziek gezet en uitgevoerd. Marijke is werkzaam als vrijgevestigd psychosociaal therapeut en mindfulness trainer.

Ontmoeting

in de ontmoeting wordt het loslaten geboren
ont-moeten houdt ontkenning van het moeten in
het naar de ander luisteren, echt horen
zonder verwachting, zonder tegenzin

in de ontmoeting wordt een heilig vuur ontstoken
een zielenvonk die overspringt
open, van ieder vooroordeel verstoken
als in jouw ruimte een andere stem weerklinkt

in de ontmoeting leg je de verbinding
in harmonie en samenspraak
in afstemming op andere klanken
waardoor jij van binnen wordt geraakt

in de ontmoeting wordt een plaats gevonden
ontdaan van dogma ‘s, regels, haast
die ruimte biedt aan wat zich onomwonden
wil tonen en kwetsbaarheid in een sterk daglicht plaatst.

© Marijke van Geest

Uit: Geestgrond
ISBN 9 789402 111224

Installeer
onze App

Install
×