Video opening eerste Ontmoetingskasje

Video opening eerste Ontmoetingskasje

Opening

ontmoetingskasjes

in beeld

Video opening eerste Ontmoetingskasje

Een prachtige bijeenkomst was het, de opening van het eerste ontmoetingskasje. Bekijk hier de video waarin burgemeester Bouke Arends en wethouder Piet Vreugdenhil het eerste kasje bij Woonzorgcentrum De Kreek openen. 

Het initiatief van WestlandOntmoet is mogelijk gemaakt door de betrokkenheid van de gemeente Westland, Fonds 1818 en Rabobank Westland. WestlandOntmoet is een initiatief van Bibliotheek Westland, gemeente Westland, Piet van der Valk en Vitis Welzijn.

Ga voor meer informatie over WestlandOntmoet naar www.WestlandOntmoet.nl.

Bewoners De Kreek krijgen bezoek in eerste Ontmoetingskasje

Bewoners De Kreek krijgen bezoek in eerste Ontmoetingskasje

Blije bewoners

in Westlandse

verzorgingshuizen

Bewoners De Kreek krijgen bezoek in eerste Ontmoetingskasje

Het was wat betreft het bezoek de afgelopen maanden rustig in de Westlandse verzorgingshuizen. Om bewoners te beschermen tegen het coronavirus was bezoek niet mogelijk. Een enorm gemis natuurlijk, maar vanaf maandag 18 mei 2020 kunnen bewoners van onder andere woonzorgcentrum De Kreek hun geliefde partner, kinderen, kleinkinderen en andere familieleden na lange tijd weer zien in een ontmoetingskasje.

Op donderdagmiddag 14 mei ging burgemeester Bouke Arends op uitnodiging van WestlandOntmoet als eerste ‘Coronaproof’ op bezoek in het ontmoetingskasje bij De Kreek. Bij deze locatie van Pieter van Foreest kunnen dierbaren zonder besmettingsgevaar toch dicht bij elkaar komen. Hoewel ze elkaar door een glazen scheidingswand geen knuffel kunnen geven, zien ze elkaar toch in levende lijve en kunnen ze elkaar goed verstaan. En daar hebben de bewoners lang naar uitgekeken!

Menselijk contact
Het bezoekverbod om verspreiding van het coronavirus te voorkomen ging op 20 maart in en zorgde al in een paar weken tijd voor schrijnende situaties. Mensen die hun partner niet meer konden bezoeken, kinderen die hun ouders misten. WestlandOntmoet signaleerde dit, besloot daar iets aan te doen en kwam met het idee van de ontmoetingskasjes.

De komende weken wordt ook op het eigen terrein van de Sonnevanck in ‘s-Gravenzande, Hooge Tuinen in Naaldwijk, De Terwebloem in Poeldijk en de Triangel in De Lier een ontmoetingskasje gebouwd. Mogelijk komen er nog twee kasjes bij, maar daarover is nog geen definitief uitsluitsel. Ook als bezoek aan verzorgingshuizen straks weer versoepeld mogelijk is, blijven de kasjes staan. Ze zijn dan en aandenken aan deze bizarre tijd en bijvoorbeeld te gebruiken als moestuin.

Blije bewoners
Wethouder Piet Vreugdenhil omarmt dit mooie initiatief: “De maatregelen tegen het virus zijn nodig, maar zorgen ook voor veel verdriet. Het is heel waardevol dat mensen elkaar op deze manier toch kunnen ontmoeten. Dat maakt zowel de bewoners als hun familieleden erg blij. ”
Alle betrokkenen bij Pieter van Foreest zijn WestlandOntmoet zeer erkentelijk voor haar initiatief en inzet in het mogelijk maken van bezoek voor de bewoners van een aantal locaties.

Het initiatief van WestlandOntmoet is mogelijk gemaakt door de betrokkenheid van de gemeente Westland, Fonds 1818 en Rabobank Westland. WestlandOntmoet is een initiatief van Bibliotheek Westland, gemeente Westland, Piet van der Valk en Vitis Welzijn.

Ga voor meer informatie over WestlandOntmoet naar www.WestlandOntmoet.nl.

Ontmoetingskasjes bij Westlandse verzorgingstehuizen

Ontmoetingskasjes bij Westlandse verzorgingstehuizen

Ontmoetingskasjes bij Westlandse verzorgingstehuizen

In de toespraak van onze Koning op 20 maart werd het al genoemd, het coronavirus kunnen wij niet stoppen, het eenzaamheidsvirus wel. Samen met vele andere, was het ook deze oproep die de betrokkenen bij WestlandOntmoet activeerden een invulling te vinden om elkaar op cruciale momenten te blijven ontmoeten. WestlandOntmoet is de katalysator van de maar liefst 5 (!!) ontmoetingskasjes die komende tijd bij diverse Westlandse verzorgingstehuizen worden gebouwd.

De huidige crisis inzake het COVID-19-virus maakt het meer en meer inzichtelijk dat eenzaamheid snel ontstaat en door velen wordt ervaren. De betrokkenen bij WestlandOntmoet hebben het onder andere met de bewoners in de bovengenoemde tehuizen te doen. Daar wonen nu bijvoorbeeld mensen die hun partner al wekenlang niet hebben gezien. Er zijn nog schrijnendere voorbeelden en daarom is gezocht naar een mogelijkheid hen toch bij elkaar te brengen.


Bij de Kreek en Sonnevanck in ‘s-Gravenzande, Hooge Tuinen in Naaldwijk, de Terwebloem in Poeldijk en de Triangel in de Lier wordt voor de bewoners de komende weken een ontmoetingskasje op het terrein van het verzorgingstehuis gebouwd. Naar de locatie voor een zesde kasje wordt momenteel nog onderzoek gedaan. Het ontmoetingskasje bestaat uit twee ruimtes en beide ruimtes zijn van buiten bereikbaar. Doordat de tussengevel niet geheel tot boven sluit, is een gesprek mogelijk.

Permanente ontmoetingsplaats
Ook nadat deze bizarre Corona-crisis achter ons ligt, blijft het ontmoetingskasje eigendom van de het betreffende verzorgingstehuis. De ontmoetingskasjes blijven na de crisis staan als aandenken aan deze periode en kunnen worden ingezet als overdekte moestuin, waardoor betrokkenen er uit de wind in het voorjaar en najaar aan de slag kunnen met alles dat groeit en bloeit.

Grote inzet
Om dit omvangrijke initiatief mogelijk te maken, is inzet van velen nodig. Grote dank gaat daarom uit naar de vrijwilligers bij de verzorgingstehuizen die helpen bij de plaatsing en inrichting van de ontmoetingskasjes. Het initiatief is ook financieel mogelijk door de grote betrokkenheid van Gemeente Westland, Fonds 1818 en Rabobank Westland. Met elkaar maken we deze bijzonder nodige ontmoetingen mogelijk. Namens de bewoners van de tehuizen en WestlandOntmoet daarom grote dank aan deze partijen.

Ga voor meer informatie naar www.WestlandOntmoet.nl. WestlandOntmoet is een initiatief van Bibliotheek Westland, Gemeente Westland, Piet van der Valk en Vitis Welzijn.

Installeer
onze App

Install
×