Subsidieregelingen coronasteun

Subsidieregelingen coronasteun

GEZELSCHAP EN

GEZELLIGHEID BIJ

WESTLANDONTMOET

Subsidieregelingen coronasteun

Corona raakt ons allemaal. Iedereen heeft voor langere tijd zijn/haar sociale contacten moeten beperken. Met name jongeren en oudere mensen voelden zich hierdoor extra eenzaam. Om deze groepen te helpen om snel weer contact te maken met hun omgeving en leeftijdsgenoten zijn hiervoor extra steunmaatregelen getroffen vanuit Gemeente Westland.

Deze subsidieregelingen zijn speciaal bedoeld voor organisaties die activiteiten organiseren voor deze doelgroepen.

Lees op de website van Gemeente Westland meer meer over

Subsidieregeling Jeugd aan Zet Westland 2021

en

Subsidieregeling Senioren in coronatijd Westland 2021.

 

Subsidieregeling Jeugd aan Zet Westland 2021

Deze subsidie is bedoeld voor organisaties en instellingen in Westland om extra hulp te bieden en activiteiten te organiseren voor kwetsbare jongeren in coronatijd.

De coronamaatregelen hebben invloed op het leven van jongeren en jongvolwassenen. Veel jongeren en jongvolwassenen missen sociale contacten en hebben mentale gezondheidsproblemen zoals eenzaamheid, somberheid en angst. Om jongeren meer perspectief te bieden, kunnen organisaties (samen met hen) activiteiten organiseren op het gebied van sport, cultuur en andere vrijetijdsbesteding.

Waar is de subsidie voor?

U kunt de subsidie aanvragen voor projecten die gericht zijn op jongeren van 13 tot en met 26 jaar:

  • op het gebied van sport, cultuur en andere zinvolle vrijetijdbesteding;
  • in de vorm van laagdrempelige ondersteuning voor hun mentaal welbevinden.

Aanvragen

Aanvragen kan tot 1 augustus 2021, uiterlijk vier weken voor de start van de activiteit.

https://www.gemeentewestland.nl/ondernemen/subsidies/subsidieregeling-jeugd-aan-zet-westland-2021.html

 

Subsidieregeling Senioren in coronatijd Westland 2021

Deze subsidie is bedoeld voor organisaties en instellingen in Westland om activiteiten te organiseren voor senioren in coronatijd of extra hulp te bieden bij het tegengaan van eenzaamheid bij senioren.

Door de coronamaatregelen zien we dat ouderen zich eenzamer zijn gaan voelen. Er waren geen of weinig mogelijkheden om activiteiten en ontmoetingen te organiseren. Ook bleven vrienden en familie op afstand om besmetting te voorkomen. Het isolement is voor een grote groep ouderen hierdoor sterk toegenomen. Ze hebben het nog steeds zwaar, ook al zijn de maatregelen versoepeld.

Waar is de subsidie voor?

U kunt de subsidie aanvragen voor projecten die gericht zijn op senioren van 60 jaar en ouder:

  • op het gebied van cultuur, sport en andere zinvolle vrijetijdbesteding
  • in de vorm van laagdrempelige ondersteuning bij het tegengaan van eenzaamheid.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

Deze subsidie kan alleen worden aangevraagd door mensen of organisaties die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De volledige Subsidieregeling Senioren in coronatijd Westland 2021 is te vinden op deze pagina. Hierin is onder meer beschreven aan welke eisen en voorwaarden uw subsidieaanvraag moet voldoen.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

De hoogte van de subsidie is maximaal € 7.500 per activiteit. U kunt voor maximaal drie projecten subsidie aanvragen.

Aanvragen

U kunt de subsidie aanvragen tot 1 december 2021, uiterlijk vier weken voor de start van de activiteit.

https://www.gemeentewestland.nl/ondernemen/subsidies/subsidieregeling-senioren-in-coronatijd-westland-2021.html

https://www.gemeentewestland.nl/ondernemen/subsidies/subsidieregeling-senioren-in-coronatijd-westland-2021.html

SUPERVRIJWILLIGER PIET VAN DER VALK WINT PASSIEPRIJS 2021

GEZELSCHAP EN

GEZELLIGHEID BIJ

WESTLANDONTMOET

SUPERVRIJWILLIGER PIET VAN DER VALK WINT PASSIEPRIJS 2021

Als dank voor de inzet van supervrijwilliger Piet van der Valk, nomineerde de stuurgroep van WestlandOntmoet hem voor de VriendenLoterij Passieprijs 2021. Tijdens de online uitreiking van de Nationale Vrijwilligersprijzen 2021 werd bekend dat Piet van der Valk een van de 133 passieprijs winnaars is.

Met een vlog heeft de stuurgroep van WestlandOntmoet Van der Valk bedankt voor zijn tomeloze inzet tegen eenzaamheid en voor ontmoeten. Door dat vlogje up te loaden op bedankjevrijwilliger.nl maakte hij gelijk kans op de VriendenLoterij Passieprijs. In totaal zijn er 200 bedankjes verstuurd.

Loterij voor het leukste ontmoeting
De verrassing van deze publieke vlog waarin Piet werd bedankt voor zijn betrokkenheid was groots. Daarnaast voelde het ontvangen van een van de prijzen voor hem als kers op de taart. Maar zoals bij velen bekend, deelt Van der Valk graag taart uit en wil hij dit ook doen met het door hem ontvangen geldbedrag van maar liefst 250 euro. Piet van der Valk heeft aangegeven het ontvangen geldbedrag graag te willen verloten onder alle te organiseren ontmoetingen. Alle ontmoetingsactiviteiten die voor 1 juli worden aangemeld op www.WestlandOntmoet.nl zullen meedingen naar de prijs.

Het hele jaar door wil het platform WestlandOntmoet mensen met elkaar in contact brengen en daarmee bijdragen aan de bestrijding van eenzaamheid. Dat geldt voor jong en oud. Op de website www.WestlandOntmoet.nl kunnen activiteiten worden aangemeld en zijn activiteiten te vinden om elkaar te ontmoeten. WestlandOntmoet is een initiatief van Bibliotheek Westland, Gemeente Westland, Piet van der Valk en Vitis Welzijn. Blijf op de hoogte via www.WestlandOntmoet.nl en www.facebook.com/WestlandOntmoet.

Over Nationale Vrijwilligersprijzen 2021
Vereniging NOV organiseert de Nationale Vrijwilligersprijzen met financiering van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport en met de hulp van vrijwilligerscentrales en gemeenten in heel Nederland. De bedragen voor de landelijke- en lokale vrijwilligersprijs en de Passieprijzen worden beschikbaar gesteld door de VriendenLoterij. Het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport stelt alle filmproducties voor de genomineerden ter beschikking.

TWEEDE NATIONALE BALKON BEWEEGDAG EEN FEIT

TWEEDE NATIONALE BALKON BEWEEGDAG EEN FEIT

GEZELSCHAP EN

GEZELLIGHEID BIJ

WESTLANDONTMOET

Tweede nationale balkon beweegdag een feit

Vandaag is het ook de tweede Nationale Balkon Beweegdag! Op initiatief van Nationaal Ouderenfonds organiseren sport- en beweegprofessionals en vrijwilligers bij 250 woon- en zorglocaties het meest toegankelijke evenement van het jaar voor álle ouderen. Van bewegen tot dansen, bingo of zingen, alles kan en mag op Balkon Beweegdag.

Ook in Westland wordt vandaag flink bewogen. Hier wat impressies uit Monster en Kwintsheul. Bekijk hier meer informatie over de Nationale Balkon Beweegdag en breng ook iemand in beweging. Doe jij ook mee?

Ook groeten is ontmoeten en sta na het bewegen nog even stil voor een praatje!

WestlandOntmoet is een initiatief van Bibliotheek Westland, Gemeente Westland, Piet van der Valk en Vitis Welzijn. Blijf op de hoogte via www.WestlandOntmoet.nl en www.facebook.com/WestlandOntmoet.

Note: met dank aan Vitis Welzijn voor het delen van de beelden die met instemming zijn gemaakt.

Installeer
onze App

Install
×