Een klein gebaar kan het verschil maken; wie stuur jij een kaartje?

Een klein gebaar kan het verschil maken; wie stuur jij een kaartje?

GEZELSCHAP EN

GEZELLIGHEID BIJ

WESTLANDONTMOET

Een klein gebaar kan het verschil maken; wie stuur jij een kaartje?

De zomervakantie is voor veel mensen begonnen! Een bijzondere tijd waar velen naar uitkijken. Die lange zomervakantie vraagt ook aandacht in de strijd tegen eenzaamheid, want voor de thuisblijvers vallen vaste contactmomenten en wekelijkse bezoekjes weg.

Volgens de Seniorenraad en Ouderenbonden is de zomer een lange, eenzame periode voor veel thuiswonende 60-plussers. Volgens de cijfers van de Gezondheidsmonitor uit juni 2021 voelt 1 op de 10 Nederlandse volwassenen zich eenzaam. Nog eens 1 op de 3 Nederlanders heeft er wel eens last van. Ouderen hebben er het meest mee te maken. Ook in onze gemeente kennen we een hoog eenzaamheidspercentage. Veel mensen gaan op vakantie en activiteiten worden in de zomerperiode stop gezet. Door ons hiervan bewust te zijn, kunnen we onze aandacht richten op hen die juist nu een bezoek of activiteit kunnen waarderen.

Zomerstop
Vaste activiteiten bij sportverenigingen, maar ook workshops, lessen en cursussen hebben in de zomermaanden vaak een periode van rust ingelast, de zomerstop. De wekelijkse activiteiten vallen dan even stil. Voor sportieve en actieve mensen is de zomerstop een periode van rust, maar voor veel senioren betekent de zomerstop dat het vaste uitje of contactmoment wegvalt. Eenzaamheid ligt dan op de loer. Heb je door de zomerstop tijd over? Kijk dan eens wat je voor een ander kan doen! Een kop thee drinken met de gepensioneerde buurman, een spontane ontmoeting in de supermarkt of een appje sturen naar een tante. Een klein gebaar uit de omgeving kan het verschil maken. Een klein gebaar kan al een groot verschil maken voor iemand.

Eenzaamheid herkennen
Wat eenzaamheid is en hoe het voelt is voor iedereen verschillend. Het is niet aan mensen te zien of zij zich eenzaam voelen en er wordt weinig over gepraat. Daarom is het goed om scherp te zijn op signalen die kunnen wijzen op eenzaamheid. Er zijn aanwijsbare momenten waarop iemand zich eenzaam kan gaan voelen. Bijvoorbeeld als de partner overlijdt, iemand verhuist of met pensioen gaat en de werkkring wegvalt. Ook als kinderen en kleinkinderen op vakantie gaan, ligt eenzaamheid op de loer.

Een kaartje: kleine moeite, groot plezier
Veel mensen brengen hun vakantie door in een andere omgeving. Laat thuisblijvers meegenieten van jouw vakantie! Door een berichtje te sturen vanaf je vakantieadres, laat je de ander weten dat je aan hem of haar denkt en deel met hen jouw ervaringen en het plezier. Een appje, een foto, een mailtje of een kaartje; het wordt enorm gewaardeerd. Het is eigenlijk een kleine moeite om te doen en het wordt als een groot plezier ervaren.

Zomer- en zondagprogramma
Vanaf nu wordt het nog gemakkelijker om concreet actie te ondernemen. Speciaal voor het stimuleren van activiteiten in de zomervakantie, is door gemeente Westland een activiteitenbudget beschikbaar gesteld. Met deze financiële ondersteuning kunnen inwoners en organisaties activiteiten organiseren om mensen elkaar te laten ontmoeten. Via www.vitiswelzijn.nl/activiteitenbudget is eenvoudig te vinden hoe het budget kan worden aangevraagd. Vermeld de activiteit ook wordt aan in de agenda van WestlandOntmoet (www.westlandontmoet.nl) Samen maken we er een mooie zomer van voor iedereen!

Installeer
onze App

Install
×