Wat je aandacht geeft dat groeit

Wat je aandacht geeft dat groeit

GEZELSCHAP EN

GEZELLIGHEID BIJ

WESTLANDONTMOET

Wat je aandacht geeft dat groeit

Eerder schreven we al over eerst zaaien, dan oogsten. Om in tuinier termen verder te schrijven: alles wat je aandacht geeft, dat groeit. En die groei geeft een goed gevoel, waarbij een bloeipunt niet het doel hoeft te zijn. Zo gaat het ook met contact. Elk contact, elke ontmoeting, elke vriendschap ontwikkelt zich als je er aandacht aan geeft.

Het gevoel van eenzaamheid is lastig te benoemen, maar ook lastig om uit te spreken. In veel gevallen is er eerst sprake van het gevoel alleen te zijn, waarna dit zich kan ontwikkelen tot eenzaamheid. Juist door elkaar daarvan bewust te laten zijn, houd je ook elkaar in de gaten.

Af en toe alleen
Het gevoel van alleen zijn kan je af en toe, op verschillende momenten overvallen. Dit voelt kwetsbaar, lastig en vooral alsof je de enige bent. ‘Ik liep echt wel een beetje met mijn ziel onder mijn arm en vroeg me af en toe af waarom anderen dat blijkbaar niet hebben. Toen ik dat aangaf bij mijn buurvrouw, bleek dat ze helemaal begreep waar ik tegenaan liep. Bijzonder vooral dat ondanks het leeftijdsverschil ook zij wel eens het gevoel heeft er alleen voor te staan’, aldus Louis. Hij heeft nu met de buurvrouw afgesproken af en toe eens een kopje koffie te drinken.

Groeitwist
Die groei die je ervaart als je elkaar aandacht geeft is op vele vlakken. Groei in zelfvertrouwen, groei in geluksgevoel en vooral ook groei in begrip. Het is soms zoals het is, maar bij de pakken neer zitten zorgt niet snel voor een twist in de beleving. Daarom heeft WestlandOntmoet het doel om inzicht te geven in de vele activiteiten die in Westland georganiseerd worden. Voor jong en oud, sportief en passief, fysiek en digitaal. Deelname aan een activiteit waar interesse ligt, draagt bij aan beleving, het creëren van een sociaal vangnet én een mooie, bewuste tijdsbesteding. Dat is de twist die mensen wel zelf moeten maken, want elke deelname is vrijblijvend en vrijwillig.

Ondersteboven
‘Ik had me aangemeld voor een middagsessie yoga. Niet echt iets dat ik zelf doe, maar het leek me wel ontzettend leuk om met een groepje dames en heren kennis te maken die ook graag lichaam en geest probeert uit te dagen. Letterlijk, ik was ondersteboven. Dat ik met mijn leeftijd nog zó kon genieten van het stretchen van mijn lichaam, maar vooral ook dat ik zo ontspannen en met een bevrijd gevoel naar huis ging. De komende twee maanden blijf ik dit in ieder geval doen, want na één bezoek kun je nog niet concluderen of het je past of niet. Maar ik kijk alweer uit naar volgende week’, vertelde Gerda. ‘Je moet er toch eerst zelf tijd in investeren voordat je weet of het je past.’

Installeer
onze App

Install
×