Het boomerang-effect

Het boomerang-effect

Het boomerang-effect

WestlandOntmoet elkaar van 20 tot en met 30 september, maar uiteraard ook voor en na die tijd. Heb jij al een kaart gekregen? Met deze kaart van WestlandOntmoet vragen we actief aandacht voor de leuke en eenvoudige activiteiten die men kan ondernemen. Uiteraard krijgt de ontvanger de kaart niet van WestlandOntmoet, maar wordt men door iemand persoonlijk uitgenodigd een activiteit te ondernemen. 

Bij het bedenken van gezamenlijke activiteiten wordt veelal groots gedacht. Juist met de kaart die in het kader van WestlandOntmoet wordt verspreid, ligt de focus op de kleinschalige activiteiten. Op eenvoudige manieren maakt men herinneringen voor het leven. Een goed gesprek, een kop koffie, samen een ijsje eten, noem het maar op. De insteek is elkaar te ontmoeten op een manier die juist ook de herhaling mogelijk maakt.

Boomerang komt terug
Het boomerang-effect van de kaarten die worden verspreid, is eenvoudig. Plezier beleef je samen met elkaar, dat kan in een grote groep, maar vooral ook in kleinere gezelschappen. De uitnodigende partij trakteert ook zichzelf op een bijzondere middag of avond.

Nog geen kaart om weg te geven?
Ook interesse in een mooie activiteit samen met iemand die wellicht zelf minder snel iets onderneemt? In de Westlandse bibliotheken, wijkcentra van Vitis Welzijn en via de website www.WestlandOntmoet.nl kan iedereen over de kaarten beschikken.

Tref ook de buren!
In het kader van een goede relatie met de buren, is het uiteraard ook een optie om de ontmoetingen dichtbij te organiseren. Kent u elkaar al of is het tijd om elkaar beter te leren kennen? De nadruk voor diverse activiteiten ligt in de periode van 20 tot en met 30 september, bewust omdat het op 22 september Burendag is. Uiteraard zijn alle betrokkenen bij WestlandOntmoet gedreven om óók buiten deze tien-daagse periode de contacten verder te intensiveren.

Smaakvolle toekomst
Bouw uw netwerk verder uit, leer elkaar beter kennen en vind een mooie manier om juist het eigen sociale netwerk te vergroten. Dat geldt voor iedereen. Of het nu gaat om een kopje suiker te kunnen vragen bij de buren of het voeren van een goed gesprek. Met elkaar geven we smaak aan de toekomst.

Tref (het met) elkaar!

Tref (het met) elkaar!

Tref (het met) elkaar!

Vaak zit gevoel van geluk in kleine dingen. Even een bakkie doen bij de buren. Gezellig een praatje met de postbode. Even bellen met een vriend of vriendin. Lekker een rondje fietsen. Het zijn juist die eenvoudige activiteiten die men doet, waarbij je kunt terugkijken op een mooie herinnering. Een herinnering waarin je het treft met elkaar. 

WestlandOntmoet vraagt aandacht voor de vanzelfsprekendheid van een sociaal netwerk, van vriendschap en van gezelligheid. Én voor het ontbreken van die vanzelfsprekendheid. Men herkent het altijd, een verhaal of beleving dat je graag wilt delen met die ander. Wie bel je, wie vertel je hierover. Aan de andere kant herkent men wellicht ook het gevoel ergens graag te willen zijn, maar niet te weten met wie te gaan. Het kunnen opbouwen van een contact, incidenteel of zelfs structureel, staat centraal tijdens WestlandOntmoet. 

Wie treft jou?
Naast de persoonlijke contacten, ontstaan veel sociale netwerken door verenigingen, clubs en organisaties. Een plek waar je thuis hoort en waar je thuis mag en kunt zijn. De vanzelfsprekendheid van een eigen plek binnen een club mensen is voor velen nieuw of een herinnering. Tijdens WestlandOntmoet organiseren vele organisaties en particulieren kleine en laagdrempelige activiteiten.

Het zijn activiteiten waar men zich thuis kan voelen, die aansluiten bij een hobby of interesse of die in de buurt van iemands woonomgeving is. Die leuke, kleinschalige activiteiten meldt iedereen eenvoudig zélf aan op de website www.WestlandOntmoet.nl. In de agenda ontstaat door al die aanmeldingen een overzicht van activiteiten op datum, maar ook per dorpskern. Heeft u uw activiteit al aangemeld?

Vindt het geluk in de kleine dingen
Door in de week van WestlandOntmoet een leuke, kleinschalige ontmoeting te organiseren, hebben organisatoren grote kans op meer publiciteit. De week staat bol van leuke acties en ook het online platform wordt veelvuldig geraadpleegd. Zelfs de besloten activiteiten kunnen op de website worden gemeld, zodat anderen geïnspireerd worden door ideeën waarmee ook zij weer aan de slag kunnen. Zo vindt iedereen geluk en gezelligheid in de kleine dingen. 

Installeer
onze App

Install
×